برچسب - ترندهای تکنولوژی سال ۲۰۱۷

پیش‌بینی

۵ پیش‌بینی برای سال ۲۰۱۷

با ظهور رایانش ابری و شرکت‌های نوپایی که براساس آن شکل گرفته‌اند، می‌توان ادعا کرد که اکثر استراتژی‌های شبکه مبتنی بر رایانش ابری باقی خواهد ماند و به این دلیل شبکه‌های به سمت نرم افزار محور شدن در حال حرکت خواهند بود. زیرساخت چنین شبکه‌هایی اصولا مالتی وندور و باز می‌باشد. چنین زیرساختی، قابلیت ایجاد بیشترین میزان نوآوری را همزمان با کاهش ریسک فراهم می‌کند، احتمالات پیش رو را تحت کنترل داشته و کسب و کارهایی را متناسب با [...]