برچسب - توازن بار

transport sdn چیست

Transport SDN چیست و ۴ دلیل قاطع برای نیاز به آن

یکی از پاسخ‌هایی که برای کاهش پیچیدگی شبکه‌ها وجود دارد Software Defined Networking یا شبکه نرم افزار محور می‌باشد که بررسی جدید InformationWeek در مورد SDN حاکی از آن است که ۵۳٪ هم اکنون به وجود SDN برای مدیریت و Provisioning خودکار شبکه اتفاق نظر دارند (در سال ۲۰۱۲ ۳۵٪ بوده است) و مزیت اصلی آن ارتقای سرعت سرویس‌دهی می‌باشد (۷۶٪). اگرچه طبیعت رایانش توزیع شده این است که ممکن است شما یک دیتابیس داشته باشید که از یک برنامه [...]