برچسب - جایگاه SDN

اهمیت SDN در صنعت

شبکه‌های نرم افزاری تعریف شده،‌ شبکه‌های نرم افزار محور، شبکه‌های مبتنی بر نرم افزار و غیره عناوینی هستند که به عنوان معادل فارسی برای Software Defined Networking یا SDN مورد استفاده قرار می‌گیرند. در زمینه SDN و تحت این عنوان از سال ۲۰۰۸ مقالاتی مطرح شده ولی ایده اصلی این شبکه‌ها که جداسازی سطح کنترل از سطح داده می‌باشد سال‌ها قبل بیان شده است. با استانداردسازی پروتکل OpenFlow به عنوان واسط بین کنترل‌کننده و سوئیچ‌ها، این معماری با سرعت [...]