برچسب - جدول جریان OpenFlow

شبکه نرم افزاری تعریف شده

SDN چیست؟

شبکه نرم افزاری تعریف شده (Software Defined Networking یا  SDN) یک معماری جدید در شبکه است. این معماری دارای ویژگی‌های زیر می‌باشد: پویا مدیریت‌پذیر مقرون به صرفه انطباق‌پذیر در این معماری  بخش کنترل از بخش داده جدا شده است. در یک معماری SDN/OpenFlow، دو مولفه اصلی وجود دارد: تجهیزات روانه‌سازی (Forwarding Elements) یا سوئیچ‌های SDN کنترلرهای SDN یک دستگاه روانه‌سازی، سخت‌افزار یا نرم‌افزاری است که به طور اختصاصی وظیفه روانه‌سازی بسته‌ها را بر عهده دارد، در حالیکه کنترلر، نرم‌افزاری است که بر روی یک پلتفرم سخت‌افزاری مناسب (مانند سرور یا [...]