برچسب - حلقه ها

آموزش جاوا

آموزش جاوا- قسمت 5 (حلقه‌ها)

در جاوا برای حلقه‌ها از دو نوع حلقه while و for استفاده می‌شود که در ادامه به تفصیل هر یک را شرح خواهیم داد. For همانطور که در کد زیر مشاهده می‌شود، حلقه for از سه بخش تشکیل شده است: for (int i = 0; i < 3; i++) {} اولین بخش فقط بار اول که وارد حلقه می‌شویم اجرا می‌شود. بخش دوم نقش کنترل حلقه را بر عهده دارد، مادامی که شرط حلقه برقرار باشد، عبارت داخل حلقه اجرا می‌شود، در نهایت [...]