برچسب - دستورات لینوکس

5 روش برای بررسی محتوای فایل‌ها در Linux

لینوکس دستورات زیادی  از جمله cat ،  head و tail  را برای بررسی محتوای فایلها، ارائه می دهد. همراه ما باشید تا در این پست، با یکی از پرکاربردترین آنها یعنی دستور “cat”، آشنا شویم. :catدستور دستور cat تمام محتوای فایل‌های متنی را برای مشاهده، به پنجره ترمینال شما هدایت می‌کند.استفاده از آن، همراه با نام فایل‌تان،  محتوا  را به سرعت در پنجره ترمینال شما نمایش خواهد داد. این دستور اساسی گزینه های مفید بسیاری مانند شماره گذاری خطوط در خروجی را [...]