برچسب - SDNCentral

همکاری شرکت ابررایانه طبرستان-ابرتک با تیم SDNCentral

همکاری شرکت ابررایانه طبرستان-ابرتک با تیم SDNCentral

به اطلاع می رساند، اولین مرجع تخصصی شبکه های تعریف شده نرم افزاری (Software Defined Networking) همکاری رسمی خود را با شرکت ابررایانه طبرستان-ابرتک (عضو پارک علم و فناوری استان مازندران) آغاز نموده است.