برچسب - troubleshooting

برنامه Network Visualizer از شرکت HP مناسب برای شبکه های مبتنی بر نرم افزار

HP Network Visualizer SDN Application ، برنامه ای است که با بکارگیری HP VAN SDN Controller ، به صورت پویا ترافیک شبکه را کنترل کرده و با مانیتور کردن شبکه ما را قادر به تشخیص سریع مشکلات و رسیدن به حالت ایده آل می نماید.   قابلیت ها : Real-time Visibility and Diagnosis این برنامه برنامه با کنترل پویایی که از شبکه به ما عرضه میکند ما را قادر میسازد تا به راحتی ریشه مشکلات موجود را بیابیم ، بدین صورت که به [...]