برای Action Drop در FloodLight چه کدی استفاده می شود؟

صفحه اصلی انجمن تخصصی SDNCentralبرای Action Drop در FloodLight چه کدی استفاده می شود؟
inusoki | پرسیده شده در  2 سال قبل

با سلام به زبان جاوا در Floodlight میخواهم فیلترینگ کنم و از Action Drop استفاده کنم ولی این تابع رو پیدا نکردم میشه راهنمایی بفرمایید؟؟

برای Action Drop در FloodLight چه کدی استفاده می شود؟
امتیاز دهید

1 پاسخ
بهترین پاسخ
سید حسام قاسمیسید حسام قاسمی عضو سایت پاسخ داده شده در 2 سال قبل

سلام. باید یک ماژول جدید ایجاد کنید و نام دلخواه خود را برای آن بگذارید. در قسمتی که میخواهید نوع خاصی از بسته ها را دراپ کنید، نباید اکشنی ست کنید (به معنای دراپ)

List actions = new ArrayList(); // Set no action to drop

نمونه کد جهت تنظیم flow entry:


ArrayList actions = new ArrayList(); actions.add(myFactory.actions().buildOutput() // builder pattern used throughout
.setPort(OFPort.of(1)) // raw types replaced with objects for type-checking and readability .build()); // list of immutable OFAction objects
OFFlowAdd flow = myFactory.buildFlowAdd() .setMatch(myfactory.buildMatch() .setExact(MatchField.IN_PORT, OFPort.of(1)) // type-checked matching
.setExact(MatchField.ETH_TYPE, EthType.IPv4)) .build()) // immutable Match object
.setActions(actions) .setOutPort(OFPort.of(2)) .setBufferId(OFBufferId.NO_BUFFER)
.build(); // immutable OFFlowMod; no lengths to set; no wildcards to set
sw.write(flow);

موفق باشید

امتیاز دهید